Wyznania kandydata

Przedwyborcze posty zebrane z mego profilu na fejsbuku

Dlaczego kandyduję?

Podejmując decyzję o ponownym kandydowaniu do Rady Gminy musiałem rozważyć kilka kwestii.

𝗖𝘇𝘆 𝗺𝗶 𝘀𝗶ę 𝗷𝗲𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲 𝗰𝗵𝗰𝗲? Tak, bo mam poczucie, że w Wojcieszycach oraz w gminie Kłodawa zostało sporo do zrobienia i wiem, jak za to się zabrać. Czuje się przydatny, a wypełnianie obowiązków społecznych pozwala utrzymać się na wysokich obrotach.

𝗖𝘇𝘆 𝘄 𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 𝘄𝘆𝗯𝗼𝗿𝘂 𝗽𝗼𝗱𝗼ł𝗮𝗺 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶ą𝘇𝗸𝗼𝗺? Tak, bo choć mam solidny PESEL, to i jasny umysł oraz niezły stan zdrowia, co potwierdziły niedawne kompleksowe badania medyczne. Jestem emerytem, a więc dysponuję wolnym czasem.

𝐂𝐨 𝐦𝐚𝐦 𝐝𝐨 𝐳𝐚𝐨𝐟𝐞𝐫𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚? Dobre wykształcenie i bogate doświadczenie z pracy w administracji samorządowej oraz pełnienia funkcji radnego, a także sporo pomysłów na przyszłość.

𝗖𝘇𝘆 𝗷𝗲𝘀𝘁𝗲𝗺 𝘄𝗶𝗮𝗿𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝘆? Myślę, że tak. W następnych postach przedstawię szczegółowe rozliczenie z wykonania zobowiązań, które wziąłem na siebie kandydując w poprzednich wyborach oraz obejmując funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

Moje rozliczenie

Kandydaci często obiecują wyborcom cuda-niewidy w nadziei, że za kilka lat nikt o tym nie będzie pamiętać. Jestem poważnym człowiekiem, dlatego przypominam, co deklarowałem kandydując w poprzednich wyborach i przedstawiam rozliczenie.

Na dziewięć problemów udało się rozwiązać siedem, co oznacza skuteczność na poziomie 78%. To chyba dobry wynik zwłaszcza, że dwa zamierzenia okazały się poza zasięgiem gminy, a zatem i moim.

Koncepcja Regionalnego Centrum Aktywności Seniorów nie poszła w zapomnienie i aktualnie są prowadzone poważne rozmowy na jej temat. Gorzej z podstrefą KSSSE, bowiem po zmianie przepisów specjalne strefy ekonomiczne przestały być magnesem dla inwestorów.

W dwóch przypadkach wykonanie różniło się od deklaracji, np. na przejściu dla pieszych przy GOK powstał spowalniacz ruchu zamiast świateł, ale to szczegóły.

Pominąłem położenie "na raty" asfaltu na drodze do Różanek, dodałem kilka spraw, o których nie wspomniałem pięć lat temu. Sądzę, że mam udział w ich załatwieniu, bo (na przykład) gdybym nie wywalczył wdrożenia funduszu sołeckiego, zapewne nie powstałby chodnik przy ul. Strzeleckiej.

Jak wywiązałem się z funkcji przewodniczącego Rady Gminy?

Nie spodziewałem się, że zostanę przewodniczącym Rady Gminy, ale już w momencie wyboru wiedziałem, co trzeba naprawić.

Pierwszą sprawą było właściwe planowanie pracy, dzięki czemu uniknęliśmy chaosu występującego w poprzedniej kadencji.

Drugim mankamentem była częsta praktyka odbywanie łącznych posiedzeń komisji, przez co zatracał się sens ich powoływania.

Propozycja przejścia do pracy nad dokumentami w postaci elektronicznej napotkała początkowo znaczne opory, wymusiła to dopiero epidemia Covid-19. Praca Rady została usprawniona, oszczędzamy na koszach papieru, druku oraz wysyłki materiałów.

Dokumenty robocze pozostają na serwerze i są dostępne dla obywateli (link w pierwszym komentarzu). Sesje plenarne są transmitowane w intrenecie, a ich zapisy dostępne off-line. Najwięcej, bo aż 1.074 odsłon miało nagranie sesji z dnia 26 stycznia 2022. Oznacza to, że społeczna kontrola nad organami gminnego samorządu jest czymś realnym.

Oceniam, że współpraca Rady z organem wykonawczym (czyli Wójtem) przebiegała prawidłowo, nie notowaliśmy istotnych napięć, czy zgrzytów. Staraliśmy się unikać jakiegokolwiek angażowania gminy w „wielką” politykę, choć odczuwaliśmy skutki centralistycznych zapędów poprzedniego rządu, np. w postaci obniżenia dochodów budżetowych i zmniejszenia wpływów gminy na obsadzanie stanowisk dyrektorów szkół.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonywania obowiązków przewodniczącego przedstawię Radzie na ostatniej sesji 27 marca 2024. Jeśli będzie zainteresowanie, udostępnię je na tym profilu.

Sprawy do załatwienia w kadencji 2024-2029

W upływającej kadencji udało załatwić dwie sprawy o strategicznym znaczeniu dla Wojcieszyc:
- remont dróg powiatowych (najpierw „na raty” do Różanek, obecnie do Kłodawy, za chwilę do Toyoty),
- uzbrojenie terenów Osiedla Południowego.

Następnym krokiem powinna być budowa dróg na Osiedlu Południowym oraz infrastruktury komunalnej na południe od ul. Krótkiej, gdzie widać zaczątki kolejnego, dużego osiedla. Pozwoli to zahamować spadek liczby mieszkańców, co jest ważne choćby dlatego, żeby przyciągnąć inwestora sklepu wielkopowierzchniowego, w którym będziemy mogli wygodniej i taniej robić zakupy.

Za najważniejsze sprawy na nową kadencję uważam:
- znalezienie docelowego gospodarza dawnej bazy SHR,
- ucywilizowanie parku (czyli dawnego cmentarza).

Jak wcześniej pisałem, pomysł utworzenia Regionalnego Centrum Aktywności Seniorów jest nadal żywy. W ciągu najbliższych miesięcy dowiemy się, czy będzie możliwe przejęcia przez gminę d. bazy SHR. Jeżeli nie, trzeba wypracować koncepcję zaadoptowania budynku GOK dla potrzeb seniorów.

Należy zbudować ul. Kasztanową, która obecnie istnieje tylko na papierze. Powinien to być ciąg pieszo-jezdny, dlatego starczy położyć polbruk. Utwardzenia wymaga prowadzące przez pola przedłużenie ul. Polnej do granic miasta. Służy ono głównie rekreacji pieszej i rowerowej, ale przyda się również naszym mieszkańcom jako najkrótsze połączenie z Górczynem.

Potrzebne są chodniki po drugich stronach ulic Wspólnej i Strzeleckiej.

Wiele można poprawić dzięki drobniejszym inwestycjom, w niektórych przypadkach z udziałem funduszu sołeckiego.

Trzeba kontynuować prace nad uładzeniem terenów zielonych w centrum wsi: uzupełnić wyposażenie placu zabaw oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Remontu wymagają niektóre drogi wewnętrzne na osiedlu bloków. Do poprawy porządku i estetyki w tym rejonie powinno przyczynić się urządzenie porządnego parkingu na terenie przy przedszkolu.

W kilku miejscach na terenie wsi trzeba ustawić latarnie (najlepiej zasilane ogniwami solarnymi), ławki, śmietniki i inne elementy małej architektury.

Bardzo podoba mi się pomysł stworzenia plenerowej galerii plansz przedstawiających historię naszej wsi.

Jeśli idzie o rozwój całej gminy, najważniejsze wydaje mi się dokończenie modernizacji dróg powiatowych i budowy ścieżek rowerowych wzdłuż nich, w tym zwłaszcza wyremontowanie drogi z Łośna przez Lipy do Zdroiska. Należy dalej rozbudowywać infrastrukturę na nowych osiedlach. Dojrzewa potrzeba budowy nowoczesnego centrum administracyjnego.

Rekomendacja

Bardzo mi przyjemnie, że pani Wójt zaproponowała umieszczenie ciepłej rekomendacji na mojej ulotce wyborczej.

Mam dla niej wielki szacunek za sposób, w jaki sprawuje stanowisko Wójta oraz za efekty, które znajdują obiektywne potwierdzenie w zajmowaniu przez gminę Kłodawa czołowych miejsc w rankingach wojewódzkich i krajowych. To, że bardzo wielu ludzi buduje domy i tu się sprowadza, wynika nie z tego, że powietrze u nas świeższe i trawa zielona, a z dobrego stanu i ciągłej rozbudowy infrastruktury komunalnej oraz społecznej, a także prawidłowych relacji na linii władze samorządowe – mieszkańcy.

  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404

Simple Image Gallery Extended


 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework