Historia naszej wsi

Z dziejów Wojcieszyc

Pierwsze znane zapiski o Wojcieszycach - "Wormesvelde" pochodzą z 1337 z Księgi Ziemskiej, spisanej na zlecenie margrabiego Ludwika Starszego, władającego terytorium zwanym Nową Marchią, włączoną w skład księstwa brandenburskiego w połowie XIII w.

b. Stacja Hodowli Roslin

Stacja Hodowli Roślin była przez kilkadziesiąt lat miejscem pracy dla wielu wojcieszyczan. Wpłynęła na rozwój wsi, stworzenie nowoczesnej jak na owe czasy infrastruktury komunalnej i społecznej.

Zabytki

Późnoromański kościół usytuowany w centrum wsi jest najstarszą budowlą sakralną na terenie gminy Kłodawa i zarazem jedną z najstarszych w województwie lubuskim. Częściowo przebudowany na początku XVIII wieku przetrwał do naszych czasów w formach romańsko-barokowych.

Adresy z Wormsfelde

W numerze 17 z grudnia 1989 czasopisma Heimatbladtt ukazał się artykuł zatytułowany „Die Dorfer unser Heimat – Wormsfelde”. Chodzi w nim o wieś, która obecnie nazywa się Wojcieszyce.

  • 1
  • 2
fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework