Rok 2011

Czas na wiosenne porządki

miniJest tradycją, że kiedy śnieg stopnieje, zabieramy się za sprzątanie kawałka świata wokół siebie. W Wojcieszycach jest co robić, o czym przekonaliśmy się wędrując z kamerą w sobotnie przedpołudnie śladami Sołtysa.

Działki budowlane na sprzedaż

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o wystawieniu na sprzedaż przez Gminę Kłodawa oraz Agencję Nieruchomości Rolnych kilku działek budowlanych w obrębie Wojcieszyce. Jedna z nich znajduje się w okolicy stadionu, pozostałych sześć opodal skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową nr 1406F.

Zebranie wiejskie uchwaliło Plan

2 marca 2011 odbyło się zebranie wiejskie, które głównym tematem było uchwalenie "Planu odnowy miejscowości Wojcieszyce". Po dyskusji została jednogłośnie przyjęta wersja opracowana przez Grupy Odnowy. W drugim punkcie porządku obrad Pani Sołtys poinformowała o ustaleniach dotyczących pracy nowowybranej Rady Sołeckiej oraz podziale zadań pomiędzy jej członków.

Regina Korona nowym sołtysem Wojcieszyc

17 lutego 2011 odbyło się w Wojcieszycach zebranie wyborcze. Wzięło w nim udział 78 mieszkańców wsi, a także przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan oraz Wójt Anna Mołodciak. W tajnym głosowaniu została wybrana nowa sołtys oraz dziesięcioosobowa Rada Sołecka.

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework