Samorząd wiejski

Wnioski do budżetu Gminy na rok 2019

 28 września 2018 uczestnicy zebrania wiejskiego w Wojcieszycach uchwalili następujące wnioski do budżetu gminy na rok 2018:

 

Lp. Zadanie Uwagi
1 Dokończenie urządzania placu przy świetlicy
  1. Wybudowanie stałej estrady z zadaszeniem i doprowadzonym zasilaniem w energię elektryczną.
  2. Likwidacja boiska do siatkówki plażowej i wykonanie piaskownicy przy placu zabaw od strony ulicy Wspólnej.
  3. Ustawienie latarni (typu ulicznego)
  4. Wykonanie podłogi w altance oraz jej naprawa.
Częściowo powtórzenie wniosku z ubiegłego roku
2 Zainstalowanie monitoringu wideo otoczenia świetlicy wiejskiej.  
3 Dokończenie urządzania plaży wiejskiej (wykarczowanie trzciny (po lewej stronie patrząc w stronę wody) Częściowo powtórzenie wniosku z ubiegłego roku.
4 Wykonać wysepki spowalniające przy wjazdach do wsi od strony Kłodawy i Różanek. Współnie z Powiatem Gorzowskim
5 Ustawienie latarni przy ulicach:
  1. Polnej i Parkowej Bocznej,
  2. Krótkiej (przy skrzyżowaniu z ul. Wspólną oraz posesji pp. Wyszyńskich).
Powtórzenie wniosku z ubiegłego roku.
6 Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi zgodnie z konceocją opracowaną przez komisję społeczną.
Przewidzieć wykonanie kranów celem umożliwienia podlewania świeżo zasadzonych roślin.
 
7 Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej od skrzyżowania z ul. Osiedlową do skrzyżowania z ul. Jeziorną.  
wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework