Samorząd wiejski

Wnioski do budżetu Gminy na rok 2017

20 września 2016 uczestnicy zebrania wiejskiego w Wojcieszycach uchwalili następujące wnioski do budżetu gminy na rok 2017:

 

Lp. Opis zadania Stopień zaawansowania
1 Wybudowanie stałej estrady z zadaszeniem na placu przy świetlicy wiejskiej. 0
2 Ułożenie chodnika od furtki przy parkingu przy ul. Wspólnej do ganku świetlicy wiejskiej.  
3 Dokończenie urządzania plaży wiejskiej:
a) wykarczowanie trzciny (po lewej stronie patrząc w stronę wody),
b) nawiezienie dodatkowej, wystarczającej ilości piasku i wyprofilowanie spadku terenu w celu osłabienia wymywania piasku przez wody opadowe.
Znaczny
4 Przeprowadzenie, w porozumieniu z Powiatem Gorzowskim, kapitalnego remontu ulicy Polnej, łącznie z wykonaniem nakładki bitumicznej 0
5 Ustawienie latarni przy ulicach:
a) Polnej i Parkowej Bocznej,
b) Krótkiej (przy skrzyżowaniu z ul. Wspólną oraz posesji pp. Wyszyńskich),
c) na Osiedlu Południowym, w miejscach gdzie istnieją zamieszkałe budynki (ul. Mandarynkowa, Parkowa)
0
6 Ułożyć nakładkę bitumiczną na odcinku ul. Krótkiej od skrzyżowania z ul. Wspólna do zakrętu. podkład wykonany w ramach remontu drogi
7 Wyeksponowanie walorów architektonicznych i historycznych kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego poprzez wykonanie oświetlenia elewacji zachodniej i południowej. Na terenie przykościelnym znajduje się jedna latarnia uliczna, która nie spełnia zadania.
8 Podjęcie działań mających na celu budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Krętej oraz na Osiedlu Południowym. 0
9 Prowizoryczne utwardzenie dróg na Osiedlu Południowym, przy których znajdują się zamieszkałe budynki lub przedsiębiorstwa (ul. Mandarynkowa, Słoneczna, Kokosowa). 0
10 Stworzenie, w porozumieniu z Powiatem Gorzowskim, warunków dla urządzenia skweru w centrum wsi w okolicach przystanku autobusowego) oraz pomiędzy bramą wjazdową do b. bazy SHR a kościołem (opracowanie koncepcji i zamówienie projektu, wytyczenie alejek, rekultywacja gruntu i wysianie trawy 0
11 Przeprowadzenie, w porozumieniu z Powiatem Gorzowskim, choć częściowego remontu drogiu stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej (w kierunku pp. Kowalaków) poprzez wysypanie tłucznia w miejscach,gdzie podczas roztopów i ulewnych deszczy powstają rozległe kałuże oraz błota. niewielki

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework