Organizacje pozarządowe

Koło PZW "Bizon"

Członkowie koła PZW w WojcieszycachWędkarze byli w Wojcieszycach "od zawsze". Początkowo należeli do różnych kół Polskiego Związku Wędkarskiego, potem mieli własną sekcję w kole przy Miejskim Zakładzie Komunikacji w Gorzowie Wlkp. W roku 1978 powołane zostało własne, odrębne koło PZW, które nazwano "Bizon". Pierwszym prezesem został wybrany Henryk Sikora.

Nazwa koła pochodziła od typu kombajnu zbożowego, gdyż korzystało ono ze wsparcia Stacje Hodowli Roślin. Jednocześnie przez dłuższy czas pełniło rolę koła gminnego, należeli do niego ludzie mieszkający w innych wsiach, pracujący rożnych zakładach, a także rolnicy indywidualni oraz emeryci. Pociągało to za sobą znaczy wzrost liczby członków; w latach 80 było ich prawie stu.

Członkowie koła PZW w WojcieszycachUpadek Stacji Hodowli Roślin, zmiany zasad dostępu do wód i uzyskiwania pozwoleń na wędkowanie, a także powstanie odrębnego koła PZW w Kłodawie, spowodowały spadek liczby członków koła wojcieszyckiego. Aktualnie jest ich około 40.

Pracami koła kieruje zarząd w składzie:

  • Henryk Sikora - prezes
  • Wiktor Ptaszkiewicz - sekretarz
  • Czesław Ptaszkiewicz - skarbnik
  • Andrzej Taurogiński - członek

Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest Jan Tuka, sądu koleżeńskiego Józef Parafiński.

Członkowie koła PZW w WojcieszycachTradycyjną formą działania PZW jest organizowanie zawodów wędkarskich. W ostatnich latach odbywa się ich trzy rocznie:

  • na rozpoczęcie sezonu,
  • mistrzostwa koła,
  • na zakończenie sezonu.

Aktualnym mistrzem koła jest Józef Parafinski.

Koło opiekuje się jeziorem Wojcieszyckim, które jest dzierżawione przez PZW.

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework