Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Wojcieszyce XXI

Organizacja powstała w połowie roku 2011. Aktualnie liczy 26 członków. Posiada własną stronę internetową, z której można się dowiedzieć, że:

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową dla dobra ogółu społeczności wsi Wojcieszyce, w celu poprawienia warunków jej bytu materialnego, podniesienia poczucia własnej wartości, wzrostu poziomu wiedzy i zwiększenia dostępu do dóbr kultury, integracji grup społecznych, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz wyrównania szans społecznych dzieci i młodzieży z rodzin uboższych.
Do celów Stowarzyszenia należy m.in. działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie demokracji i inicjatyw społecznych, wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Wojcieszyce, inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć, opracowanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi, integracja wszystkich grup społecznych, promowanie instytucji, organizacji i przedsiębiorstw działających lokalnie, propagowanie wiedzy z różnych dziedzin życia.

Prezesem zarządu jest Andrzej Korona, wiceprezesem Anna Sinkowska. Komisji Rewizyjnej przewodniczy Waldemar Sonnek.

Zdjęcia dokumentujące zebranie założycielskie Stowarzyszenia oraz pierwsze posiedzenie Zarządu:

  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404
  • 0505
  • 0606

Simple Image Gallery Extended

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework