Organizacje pozarządowe

Klub Seniora

Klub Seniora Wojcieszyce

Kiedy w roku 2003 w Gminie Kłodawa zaczęły powstawać kluby seniora, jednym z pierwszych był wojcieszycki. Utworzył się on 30 maja 2003 i na pierwszego przewodniczącego wybrał Stanisława Dregera.

Aktualnie zarząd Klubu Seniora działa w składzie:

  • Jadwiga Szugdzinis – przewodnicząca,
  • Kazimiera Andruszkiewicz – zastępczyni przewodniczącej,
  • Maria Wierzbicka – sekretarz,
  • Marianna Skrzypczak – skarbnik,
  • Olga Antończyk – członkini.

Głównym celem zawiązywania klubów było upodmiotowienie seniorów, wyciągnięcie ich z czterech ścian mieszkania, włączenie w toczące się życie środowiskowe, udzielenie pomocy potrzebującym np. w załatwieniu turnusów rehabilitacyjnych i sanatoriów. Chociaż pomysł praz inicjatywy założycielskie wyszły z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to kluby rychło zaczęły żyć własnym życiem, choć naturalnie nadal liczą na wsparcie ze strony władz oraz instytucji gminnych.

Klub Seniora Wojcieszyce

Bazą lokalową powstałych klubów stały się świetlice i sale wiejskie, a naturalnym partnerem do współpracy sołtysi i rady sołeckie, które wspierają seniorów tak finansowo jak i programowo, bo to przecież ich mieszkańcy. Klub wojcieszycki najpierw korzystał z pomieszczeń GOK, a później, we wrześniu 2005 roki, uzyskał własną siedzibę.

Przyjęto zasadę, że prawa członkowskie uzyskuje każdy mieszkaniec wsi, który ukończy 60 rok życia, a działalność w klubie jest całkowicie dobrowolna i dowolna. W roku 2003 było w Wojcieszycach 99 osób powyżej sześćdziesiątki, obecnie (połowa 2010 roku) jest ich 126. Od 40 do 60% z nich bierze udział w corocznych, uroczystych zgromadzeniach: w czerwcu z okazji Dni Matki i Ojca oraz opłatkowym w grudniu.

Klub Seniora Wojcieszyce

Najbardziej aktywni klubowicze spotykają się co tydzień, w każdy wtorek, w świetlicy urządzonej w budynku dawnej szkoły, aktualnie znajdującym się we władaniu Rady Sołeckiej. Zajmują się tym, na co w danym dniu mają chęć: wspomnieniami, grami świetlicowymi, układaniem bukietów, majsterkowaniem lub biesiadowaniem, np. z okazji czyichś imienin.

Przynajmniej raz do roku członkowie zarządu Klubu odwiedzają Seniorów, którym stan zdrowia nie pozwala na osobiste uczestniczenie w spotkaniach, składają im życzenia świąteczne, wręczają drobne prezenty i dzielą się opłatkiem.

Ważną formą dziania Klubu są wycieczki. Poczynając od 2006 roku organizowane są jednodniowe wypady nad morze – do Pobierowa, Międzyzdrojów, Świnoujścia, Międzywodzia, Niechorza, Dziwnowa.

Klub Seniora Wojcieszyce

Seniorzy z Wojcieszyc bardzo chętnie uczestniczą również w wycieczkach organizowanych przez Zarząd Gminny Klubów Seniora w Kłodawie. W kwietniu 2006 do Zakopanego pojechało 6 osób, a w październiku Szlakiem Papieskim 14 osób. W maju 2007 roku w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej oraz Pragi wzięło udział osiemnaścioro wojcieszyczan, a we wrześniu, do Malborka i Trójmiasta – jedenaścioro. W kwietniu 2008 w Góry świętokrzyskie, Sandomierza i Kazimierza pojechało 12 osób. W czerwcu 2009 Łańcut, Bieszczady oraz Lwów zwiedziło 9 osób. W 2010 do Wilna wybrało się 9 osób.

Wojcieszyc Seniorzy uczestniczą w sposób zorganizowany w imprezach gminnych, takich jak dożynki czy Majówka Kłodawska, a także w licznych imprezach plenerowych, organizowanych przez GOK i Radę Sołecką.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework