Pierwsze posiedzenie komitetu społecznego

Wielokrotnie pisalismy o zaniedbywaniu przez Powiatu Gorzowski należących do niego terenów pomiędzy ul. Wspólną a ogrodzeniem dawnej bazy SHR, o staraniach przejęcia ich przez gminę i o pomyślnym finale

Wychodząc z założenia, że zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi jest czymś bardzo ważnym, Rada Sołecka postanowiła powołać komitet społeczny, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji odpowiadającej ogółowi mieszkańców, monitorowanie przygotowań i postępu robót, a w przyszłości również organizowanie czynów społecznych dla wykonania prostszych prac. Aby ułatwić i przyspieszyć procesy decyzyjne, zaproponowano pani wójt Annie Mołodciak objecie przewodnictwa.

Pierwsze zebranie komitetu odbyło się w czwartek 20 września 2018. Ustalono na nim, że należy zaplanować urządzenie ciągów komunikacyjnych i skwerów pomiędzy wjazdem do bazy SHR a ulicą Strzelecką (oczywiście z wyłączeniem terenu kościoła). Bardzo wstępnie omówiono program wyposażenia ich w urządzenia służące rekreacji, a ciekawe pomysły w tej sprawie wniosła kierowniczka Referatu Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy p. Agnieszka Szurgot-Miłosz oraz wicewójt Andrzej Kwiatkowski.

To były jednak bardzo wstępne rozmowy, bowiem wszyscy się zgodzili, że zanim zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje, należy zapytać mieszkańców Wojcieszyc czego potrzebują i czego chcą. Zorganizowanie i przeprowadzenie tych konsultacji powierzono p. Andrzejowi Koronie.

  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404
  • 0505
  • 0606
  • 0707
  • 08a08a

Simple Image Gallery Extended

Proszę o nieco cierpliwości. Za kilka dni będę mógł zaprezentować Państwu zestaw problemów, sposoby zgłaszania wniosków i propozycji oraz prowadzenia dyskusji.

A. Korona

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework