Ważne postanowienia Rady Sołeckiej

1. Uzupełniając program budowy siłowni na świeżym powietrzy, Gmina Kłodawa zamówiła dla każdej wsi po kilka urządzeń do zabawy dla dzieci. Pojawiły się dwa pomysły, gdzie mają one zostać ustawione:

  • w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni, czyli po stronie północnej budynku,
  • po stronie południowej, w pobliżu „kuchennego” wyjścia z pomieszczenia wykorzystywanego przez świetlicę dziecięcą.

Rada Sołecka opowiedziała się za tym pierwszym rozwiązaniem. Przemawia za nim głównie to, że urządzenia znajdą się w zasięgu kamer monitorujących, a także uniknięcie zabudowywania placu, na którym odbywają się sołeckie imprezy masowe.

2. Dość długo Rada dyskutowała nad otrzymanym do zaopiniowania wnioskiem grupy mieszkańców Wojcieszyc o nadanie stadionowi imienia Alojzego Grzebyty. Nikt nie miał wątpliwości, że był to człowiek godzien szacunku, zasłużony dla wsi i dla sportu. Jednak zostały zgłoszone wątpliwości co do samego wniosku:

  • w Polsce nie ma praktyki nadawania imion obiektom sportowym znajdującym się w niewielkich miejscowościach,
  • przypadająca w bieżącym roku 70 rocznica pierwszego meczu powinna stać się okazją do przypomnienia i upamiętnienia wszystkich osób, które tworzyły warunki dla  uprawiania różnych dziedzin sportu w Wojcieszycach, nie tylko w ramach ZLKS „SHR”, ale i koła LZS,
  • trzeba wziąć pod uwagę cienkość sprawy polegającą na tym, że wskutek kryzysu kadrowego, organizacyjnego i finansowego w miejscowym klubie, przestał on być gospodarzem stadionu.

W głosowaniu tylko jeden członek Rady Sołeckiej opowiedział się za opinią pozytywną dla wniosku, a sześciu było temu przeciwnych.

Równocześnie Rada postanowiła zwrócić się do Wójta o wmurowanie w ścianę budynku klubowego tablicy upamiętniającej osoby (zawodników, trenerów i działaczy) tworzące siedemdziesięcioletnią historię wojcieszyckiego sportu, jednak bez wymieniania konkretnych nazwisk.

3. Ponieważ zbliżają się do finału procedury przejęcia przez gminę od Powiatu Gorzowskiego terenu pomiędzy ulicą Wspólną a ogrodzeniem dawnej bazy SHR, należy przygotować się do zagospodarowania terenów zielonych w centrum Wojcieszyc. Będzie to zadanie przekraczające możliwości wsi, jednak powinien zostać uwzględniony udział i głos mieszkańców.

W związku z tym Rada postanowiła powołać komitet społeczny w składzie: Stanisław Dreger, Grzegorz Głodek, Andrzej Korona, Anna Sinkowska oraz zwrócić się do wójta, p. Anny Mołodciak z prośbą o wejście w skład komitetu i objecie przewodnictwa.

4. Rada przeanalizowała stan finansów sołectwa. Dzięki oszczędnemu gospodarowaniu oraz dochodom z licznych w tym roku wynajmów świetlicy, jest on na tyle dobry, że postanowiono zakupić za kwotę ok 1.200 zł przenośny zestaw nagłośnieniowy. Będzie on zasilany z akumulatora i wyposażony w mikrofony bezprzewodowe, co umożliwi organizowanie małych imprez np. na plaży.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework