Stadion już nie SHR

W związku z rezygnacją zarządu Klubu Sportowego „SHR” Wojcieszyce z zarządzania obiektami sportowymi w naszej wsi, Wójt Gminy podpisała dnia 26 stycznia 2017 umowę użyczenia z Klubem Piłkarskim Progres w Gorzowie Wlkp.

Umowa została zawarta na 10 lat. Zarząd gorzowskiego klubu zobowiązał się do wyremontowania pawilonu sportowego oraz płyt obydwu boisk, a także do nieodpłatnego ich udostępniania zawodnikom SHR.

Te rozwiązanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez radnych Rady Gminy, było też konsultowane z Radą Sołecką w Wojcieszycach. Prezes Sławomir Bednarczyk oraz pozostali członkowie zarządu „Progresu” uczestniczyli 25 stycznia br. w jej posiedzeniu, a także w zebraniu wiejskim, które odbyło się 13 lutego i zadeklarowali wolę współpracy oraz otwarcie na potrzeby środowiska.

Swój stosunek do tego wydarzenia wyraziłem w blogu admina.

Andrzej Korona

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework