Rok 2013

Wspólne posiedzenie rad sołeckich

16 stycznia 2013 odbyło się wspólne posiedzenie rad sołeckich Różanek i Wojcieszyc poświęcone zapoznaniu się i wstępnemu omówieniu projektu zmian w Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w części dotyczącej terenu, na którym planowano zlokalizować lotnisko.

Plan ferii zimowych

Z myślą o tym, żeby dzieci nie nudziły się podczas zimowej przerwy w zajęciach szkolnych, Gminny Ośrodek Kultury oraz wojcieszycka świetlica dziecięca przygotowały ciekawe propozycje programowe.
Aktualizacja

Ważne zebranie wiejskie

23 stycznia 2013 roku (środa) o godz. 17:45 w świetlicy przy ul. Wspólnej 66 odbędzie się zebranie wiejskie. Proponowany porządek obrad zawiera kilka punktów bardzo istotnych dla mieszkańców.

Spotkanie opłatkowe seniorów

Wojcieszyccy seniorzy stanowią nie tylko liczną, ale i bardzo dobrze zorganizowaną grupę. W sobotę 5 stycznia zebrali się w świetlicy żeby złożyć sobie życzenia na rok 2013, podzielić się opłatkiem i pośpiewać kolędy.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework