Czy znów utoniemy w chwastach?

Jest już połowa maja, a gmina ani powiat jeszcze nie przystąpiły do koszenia trawy na swoich terenach w Wojcieszycach. A właściwie chwastów, które rozpleniły się ponad wszelka miarę wskutek co najmniej trzyletnich zaniedbań.

Rok temu, nie widząc innej rady, wystosowałam w tej sprawie list otwarty do Starosty Gorzowskiego. Zainteresowała się nim TVP, więc odpowiedział szybko, ale tylko częściowo i nie sam, bo ustami naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych. Jednak konkretnych działań nie podjął, bo za miesiąc chwasty rozrosły się jeszcze bardziej.

Gmina zachowywała się niewiele lepiej. Jej służby przystępowały do pracy z wielkim opóźnieniem i np. na terenie tzw. parku markowały robotę, wykaszając chwasty kilkanaście metrów od drogi, a dalej pozostawiając dzikie chaszcze.

Widząc, że sytuacja może się powtórzyć, wystąpiłam do pań Wójt oraz Starosty z prośbą o wydanie podległym służbom odpowiednich dyspozycji. Minęły trzy dni i nie nastąpiła żadna reakcja, więc nie mam innego wyjścia, jak upublicznić oba listy wraz z ilustrującymi je zdjęciami.

Do pani wójt Anny Mołodciak

Wojcieszyce, 14 maja 2015

Regina Korona
Sołtys wsi Wojcieszyce

pani Anna Mołodciak
Wójt Gminy Kłodawa

Szanowna Pani Wójt!

Czuję się w obowiązku zasygnalizować, że do dnia dzisiejszego gminne i powiatowe służby komunalne jeszcze nie przystąpiły do koszenia trawy (a praktycznie chwastów) na terenach publicznych we wsi Wojcieszyce. Ponieważ przy obecnej pogodzie trwa intensywny wzrost roślin, niedługo może dojść do powtórzenia się sytuacji sprzed roku, kiedy to chwasty rosnące na należących do gminy oraz powiatu gorzowskiego sięgały do pasa dorosłego człowieka.

Informuję, że w tej sprawie zwróciłam się do Starosty p. Małgorzaty Domagała, natomiast Panią Wójt proszę o niezwłoczne wydanie dyspozycji w sprawie wykoszenia należących do gminy terenów:

 • w pobliżu przystanku autobusowego,
 • pomiędzy ul. Strzelecką a jeziorem,
 • placu zabaw przy ul. Osiedlowej,
 • parku (dawnego cmentarza) przy ul. Parkowej.

Z wyrazami szacunku

Regina Korona

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515

Simple Image Gallery Extended

 

Do pani starosty Małgorzaty Domagała

Wojcieszyce, 14 maja 2015

Regina Korona
Sołtys wsi Wojcieszyce

pani Małgorzata Domagała
Starosta Gorzowski

Szanowna Pani Starosto!

Niespełna rok temu, wskutek zaniedbywania, a nawet zaniechania wykonywania przez Powiat Gorzowski niektórych obowiązków, powstała na terenie wsi Wojcieszyce sytuacja, która zmusiła mnie zwrócić się do Pani poprzednika, p. Józefa Kruczkowskiego z listem otwartym, którego kopię załączam.

Obecnie sytuacja jest nieco lepsza, gdyż wiosną zostały posprzątane pobocza dróg powiatowych. Natomiast budzi niepokój fakt, że Powiat jeszcze nie przystąpił do koszenia trawy, a praktycznie chwastów zarastających fragmenty pasów drogowych przebiegających przez Wojcieszyce dróg powiatowych nr 1406F oraz 1404F, położonych po północnej stronie ulicy Wspólnej i w okolicach przystanku autobusowego (działki nr 122 i 121/2). Jest już na to najwyższy czas, gdyż przy obecnej pogodzie rośliny rosną bardzo szybko.

Mam nadzieję, że Pani Starosta bez zbędnej zwłoki wyda odpowiednie dyspozycje służbom drogowym i że nie powtórzy się skandaliczna sytuacja sprzed roku.

Przy okazji chciałabym prosić Panię Starostę o zainteresowanie się przyczynami rozciągania się ponad wszelka miarę procedury przekazania Gminie Kłodawa zbędnych fragmentów pasów dróg powiatowych w miejscowości Wojcieszyce, a także pozostających w zarządzie Starosty niekategoryzowanych dróg stanowiących ulicę Polną i jej przedłużenie w kierunku Gorzowa oraz przedłużenie ulicy Strzeleckiej w kierunku Łośna.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Regina Korona

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212

Simple Image Gallery Extended

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework