Na Górczyn przez pola

Dzisiejsza ulica Piłsudskiego w Gorzowie przed wojną nazywała się Wormsfelder Strasse, a jej przedłużenie przez pola prowadziło w prawie prostej linii do Wormsfelde (Wojcieszyc). 

Dzisiaj jej fragment we wsi stanowi wyasfaltowaną ulicę Polną, a dalej jest to bardzo mocno zniszczona droga gruntowa, po której czasem jeżdżą ciągniki i maszyny rolnicze, a równocześnie bardzo popularna, choć nieoficjalna trasa rekreacyjnych wędrówek pieszych i rowerowych. Czasem korzystają z niej również mieszkańcy Wojcieszyc, bowiem jest to najkrótsza droga na Górczyn.

Właśnie z tego względu gmina dąży do remontu, nie oglądając się na fakt, że tylko mniej więcej połowa należy do gminy, a pozostała jest zarządzana przez powiat.  Dwa lata temu byliśmy bardzo blisko tego, jednak Starostwo ociągało się z wydaniem pozwolenia na budowę tak długo, że nie można było zakończyć i rozliczyć zadania przed 31 grudnia.

Pracy będzie sporo, bowiem na odcinku prawie 2.400 m i szerokości 3,3 m trzeba będzie wykonać podłoże z tłucznia betonowego o grubości 20 cm,  a na nim ułożyć nawierzchnię z granitowego tłucznia. W tym roku gmina ponownie złożyła do Funduszu Odbudowy Dróg Rolniczych  wniosek o dotację w wysokości 777 tys. zł i jeśli ją otrzyma, będzie mogła ogłosić przetarg na przebudowę drogi.
Jeśli nie, trzeba będzie z tym poczekać, ale co się odwlecze, to nie uciecze.

 

  • 0000
  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404
  • 0505
  • 0606

Simple Image Gallery Extended

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework