KOWR odmawia gminie

W październiku ubiegłego prezentowaliśmy koncepcję utworzenia Regionalnego Centrum Aktywności Seniorów na terenie dawnej bazy SHR w Wojcieszycach. Jednym z warunków realizacji było pozyskanie tego obiektu przez gminę.

Niestety, gorzowski oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który zarządza majątkiem pozostałym po Stacji Hodowli Roślin, zajął negatywne stanowisko. Umotywował je zapisami w studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wielka szkoda, bo koncepcja jest dobra, wychodzi naprzeciw nie tylko bieżącym, ale i przyszłym potrzebom  mieszkańców. Bedzie trzeba do niej powrócić, kiedy zostaną dokonane odpowiednie zmiany w Studium.

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework