Jeszcze o śmieciach

Odpady wielkogabarytowe

Wicewójt p. Karolina Niciejewska przesłała nam informacje dotyczącą wywozu odpadów wielkogabarytowych, dzięki czemu wiemy, jak pozbyć się np. starego tapczanu czy lodówki.

Do odpadów wielkogabarytowych zostały zaliczone:

 • meble (materace, tapczany, krzesła, dywany),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • duże zabawki,
 • opony.

Są one wywożone raz w miesiącu, w czwartą sobotę, która w bieżącym roku przypada na

 • 24 sierpnia
 • 28 września
 • 26 października
 • 23 listopada
 • 28 grudnia

Przedmioty przeznaczone do wywozu należy w przeddzień wystawić przed dom, najlepiej w okolicy pojemników na śmieci i koniecznie powiadomić o tym wywoźnika (czyli firme Veolia) najpóźniej dzień przed terminem. Można to uczynić telefonicznie dzwoniąc w poniedziałki godzinach od 7:00 do 17:00, a od w wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 na jeden z poniższych numerów :

 • 95 73 35 608
 • 95 73 35 618
 • 95 73 35 621

Koszt tej usługi jest wliczony do kwoty, którą co miesiąc wpłacamy do MG-6. Za wywóz materiałów budowlanych (gruzu, okien, drzwi itp.) musimy zapłacić ekstra, a termin tej operacji uzgodnić indywidualnie.

Problemy na osiedlu

Podczas zebrania Rady Sołeckiej, które odbyło się 31 lipca 2013, została podniesiona kłopoty z wywozem śmieci z terenu osiedla bloków. W tej samej sprawie Sołtys otrzymała kilka telefonów od mieszkańców, więc zwróciła się do pani Wójt z pismem następującej treści:

Wojcieszyce, 1 sierpnia 2013

p. Anna Mołodciak
Wójt Gminy Kłodawa

Uprzejmie informuje, że podczas wczorajszego zebrania Rady Sołeckiej w Wojcieszycach podniesione zostały problemy związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie wsi.

Jednym z nich są skutki wprowadzenia nowych zasad gromadzenia i wywozu odpadków na terenie osiedla bloków przy ulicach Osiedlowej i Strzeleckiej. Znajduje się tam taka sama, jak poprzednio, liczba pojemników na śmieci, jednak wskutek odejścia od wyselekcjonowywania opakowań plastikowych oraz papieru, znacznie wzrosła masa i objętość odpadków, które trafiają do „ogólnych” pojemników.

W związku z tym te pojemniki zapełniają się bardzo szybko i zanim nie zostaną opróżnione, ludzie nie mają gdzie wyrzucać śmieci.

Dodatkowym czynnikiem pogarszającym sytuację jest fakt, że pracownicy firmy, która aktualnie zajmuje się wywozem śmieci, nie zbierają odpadków które znajdą się na ziemi, bo wypadły podczas opróżniania pojemników lub zostały pozostawione przez mieszkańców (a czynili tak pracownicy firmy Zarabski, które wywoziła śmieci do końca czerwca br.).

Rezultat jest taki, że choć mieszkańcy bloków płacą około dwóch razy drożej za wywóz śmieci, sytuacja na osiedlu znacznie się pogorszyła.

W związku z tym zwracam się do Pani Wójt o pilną interwencję, w wyniku której:

 1. zostanie zwiększona częstotliwość wywozu śmieci z terenu osiedla bloków lub
 2. zostanie zwiększona liczba pojemników na śmieci na terenie osiedla,
 3. pracownicy wysypujący śmieci z pojemników do specjalistycznych samochodów zostaną zobowiązani do sprzątania odpadków, które podczas tej operacji wypadają na ziemię.

Regina Korona
Sołtys

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework