Powraca sprawa Planu odnowy

Przeszło rok temu, a dokładnie 8 czerwca 2011, Rada Gminy nie zatwierdziła Planu odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011 – 2018 opracowanego przez Grupę Odnowy Sołectwa Wojcieszyce i przyjęty przez zebranie wiejskie dnia 2 lutego 2011 roku. Decyzja ta została podjęta większością głosów 8 radnych, którzy byli przeciw, przy 3 głosach za i 4 głosach wstrzymujących.

Na tej samej sesji Rada Gminy zatwierdziła analogiczny plan rozwoju wsi Kłodawa opiewający na pięć razy większą kwotę, bo na grubo ponad 3 miliony złotych, choć takich środków, ani widoków na ich zdobycie, nie było w budżecie gminy ani długoletniej prognozie finansowej. Skomentowaliśmy te fakty następująco: stało się źle, bo władze gminy, które powinny działać na rzecz harmonizowania interesów różnych grup społecznych oraz integracji mieszkańców gminy, podjęły decyzje jawnie niesprawiedliwe, a przez to pogłębiające rozdźwięki i konflikty.

Trzeba przyznać, że choć Plan odnowy Wojcieszyc formalnie nie obowiązuje, to jednak Wójt gminy wykonuje znaczącą część zapisanych w nim zadań. Przeprowadzono drugi etap remontu świetlicy, a na bieżący zaplanowano etap finalny, został ogrodzony stadion, powoli, ale systematycznie posuwają się prace nad urządzeniem kąpieliska. W efekcie relacje sołectwo – gmina zaczęły się poprawiać

Sprawa „Planu odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011 – 2018” dość niespodziewanie powróciła, bowiem w ostatnich dniach Wójt, p. Anna Mołodciak, zwróciła się do Sołtysa o zwołanie zebrania wiejskiego celem jego przedyskutowania. Ma to związek z szansą na uzyskanie dofinansowania ze środków UE remontu Przedszkola Gminnego w Wojcieszycach. Ponieważ tego zadnia nie ma w aktualne wersji Planu odnowy, trzeba wprowadzić do niego odpowiednie zmiany, a następnie ponownie przedstawić go do zatwierdzenia Radzie Gminy.

Wobec tego:

01 dnia 2 lipca 2 sierpnia 2012 o godzinie 19:00 odbędzie się w świetlicy zebranie Grupy Odnowy Miejscowości Wojcieszyce (jej członkowie, a także pozostali zainteresowani, proszeni są o przybycie),

02 dnia 2 lipca 9 sierpnia 2012 o godzinie 19:00 odbędzie się w świetlicy zebranie wiejskie z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwalenie zmian w „Planie odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011 – 2018”
  2. Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
  3. Zmiany w składzie Rady Sołeckiej
  4. Wolne wnioski
fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework