Wybory parlamentarne 2011

Pierwsze, co się rzuca w oczy, kiedy przeglądamy wyniki tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu uzyskane w Wojcieszycach, to wyjątkowo niska frekwencja.

Wybory do Sejmu

Frekwencja

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 728
Liczba wydanych kart do głosowania 276
Liczba oddanych głosów 276
Liczba głosów ważnych 245
Liczba głosów nieważnych 31
Frekwencja % 37,9

Wyniki głosowania

Numer listy Komitet Wyborczy Ilość uzyskanych głosów Procent uzyskanych głosów Kandydat z największą ilością głosów
1 Prawo i Sprawiedliwość 42 17,1 Elżbieta Rafalska - 22
2 Polska Jest Najważniejsza 2 0,8 Robert Kuraszkiewicz - 1 Andrzej Pilczuk - 1
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej 24 9,8 Jan Kochanowski - 9
4 Ruch Palikota 24 9,8 Czesława Król - 7
5 Polskie Stronnictwo Ludowe 39 15,9 Józef Kruczkowski - 29
6 Polska Partia Pracy - Sierpień 80 1 0,4 Renata Lenard - 1
7 Platforma Obywatelska RP 111 45,3 Henryk Maciej Woźniak - 28

Wybory do Senatu

Frekwencja

Liczba wydanych kart do głosowania 276
Liczba oddanych głosów 276
Liczba głosów ważnych 272
Liczba głosów nieważnych 4
Frekwencja % 37,9

Wyniki głosowania

Lp. Imię i nazwisko Komitet wyborczy Ilość uzyskanych głosów Procent uzyskanych głosów
1 Helena Hatka Platforma Obywatelska RP 76 27,9
2 Władysław Komarnicki Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego 121 44,5
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej Paweł Adrian Leszczyński 12 4,4
4 Marek Tomasz Surmacz Prawo i Sprawiedliwość 35 12,8
5 Jan Świrepo Polskie Stronnictwo Ludowe 28 10,3

 

Zastanawiając się nad przyczynami uderzająco niskiej frekwencji, należy uwzględnić fakt, że znacząca liczba mieszkańców Wojcieszyc nie wzięła udziału w głosowaniu, ponieważ nie została do tego dopuszczona przez przewodniczącą Komisji Obwodowej nr 4. Powodem był brak dokumentów tożsamości, czego wymaga ordynacja wyborcza.

Z formalnego punktu widzenia przewodnicząca miała rację, gdyż Art. 52 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy wyraźnie stwierdza, że „przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości”. Faktycznie jej postawa i decyzje uniemożliwiły udział w wyborach obywatelom, co do których praw wyborczych oraz tożsamości nie było żadnej wątpliwości, jako że byli oni doskonale znani co najmniej dwóm członkiniom komisji. A chyba nie taka była intencja ustawodawcy?!

Mamy do czynienia ze starym problemem: co jest ważniejsze, litera prawa, czy jego duch oraz zdrowy rozsądek? Nawet wybitni prawnicy nie bardzo sobie z nim radzą. Z jednej strony istnieje orzeczenie Sądu Najwyższego, który uznał protest dotyczący wydania przez członkinię komisji wyborczej karty do głosowania bez sprawdzenia dowodu tożsamości... własnej córce. Ale z drugiej jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który oddalił protest wyborczy, spowodowany wydaniem kart do głosowania ośmiu osobom bez żądania od nich dowodu tożsamości, ponieważ członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej znali ich osobiście.

Nie mnie ten dylemat rozstrzygać. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że tutaj nie tylko ustawodawca nie popisał się rozumem oraz wyobraźnią. Gdyby przewodnicząca komisji miała więcej doświadczenia i poczucia taktu, mogłaby wybrnąć z sytuacji. Niekoniecznie przymykając oko... Uśmiech, jedno małe słowo przepraszam, wyjaśnienie, dlaczego nie mogę inaczej, rozładowałyby napięcie i sprawiło, że ludzie poszliby do domu i wrócili z jakimś dokumentem.

Niestety, tego zabrakło. Obywatele kolejny raz zobaczyli lodowaty wzrok i zaciśnięte usta władzy.

ak

  • 0101
  • 0202
  • 0303

Simple Image Gallery Extended

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework