Podpisy pod wnioskiem o referendum

Zawiązała się grupa obywateli – mieszkańców naszej gminy, którzy postanowili wystąpić o przeprowadzenie referendum lokalnego z pytaniem Czy jesteś za lokalizacją lotniska w gminie Kłodawa?

Zakładają oni, że aby uniknąć zbędnych kosztów, referendum powinno zostać technicznie połączone z wyborami samorządowymi, co oznacza, że odbyłoby się jesienią br.

Pełnomocnikami grupy inicjatywnej są Kazimierz Sokołowski i Stanisław Sinkowski, a poza nimi wchodzą w jej skład: Andrzej Dorosz , Tomasz Bicki, Antoni Kazimierczyk, Roman Jabłoński, Elżbieta Kiecana, Jacek Kiecana, Jolanta Kostrubiec, Roman Leśnicki, Barbara Leśnicka, Monika Głodek, Małgorzata Izabela Andruszkiewicz, Agata Małgorzata Jackowska, Artur Karol Jackowski i Jan Kukla.

Na terenie Wojcieszyc podpisy pod wnioskiem zbiera m.in. radny Henryk Brzana. Składając je, należy podać swoje imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL.

Przypominamy, że podstawą prawną przeprowadzania referendum daje Konstytucja RP, która w art. 170 stanowi, że członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty oraz ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym. Zgodnie z jej przepisami, z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego wystąpić może już 5 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy. Aby wniosek był skuteczny, muszą oni zebrać podpisy z poparciem co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.

Referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania, utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, a wynik stanie się rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum zostanie oddanych więcej, niż połowę, ważnych głosów.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework