Wyróżnienie dla Admina

Nigdy nie zależało mi na odznaczeniach i podobnych wyrazach uznaniach ze strony władzy. Ale tym razem było mi naprawdę przyjemnie, kiedy podczas dożynek gminnych z rąk Pani Wójt otrzymałem dyplom oraz plakietkę z podziękowaniami za szczególne zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz sołectwa Wojcieszyce. A konkretnie - co ogłosił spiker - za utworzenie i prowadzenie portalu internetowego wsi www.wojcieszyce.info

Satysfakcja jest tym większa, że z wnioskiem o wyróżnienie wystąpiła Rada Sołecka, czyli ludzie zorientowani, kto i co dla wsi robi oraz co warte są jego działania.

Serdeczne dzięki!

Andrzej Korona

  • 0101
  • 0202
  • 0303

Simple Image Gallery Extended

PS Wraz ze mną nagrody odebrali:

  • Jadwiga Szugżdzinis - za wielkie zaangażowanie w kierowanie Klubem Seniora,
  • Marcin Rutkowski – za ofiarność i zaangażowanie w kierowanie klubem „SHR” oraz za osiągnięte sukcesy sportowe.
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework