Jak wykorzystujemy Fundusz Sołecki?

Jest to specyficzna forma budżetu partycypacyjnego. Polega na wyodrębnieniu w budżecie gminy i rozdzieleniu na poszczególne sołectwa środków finansowych według ustawowo określonego algorytmu. Ich przeznaczenie zależy (w praktyce) wyłącznie od uchwały podjętej przez zebranie wiejskie, a dysponentem jest sołtys.

Wojcieszycy radni poprzednich kadencji długo walczyli o uruchomienie Funduszu w naszej gminie. Udało się to w roku 2020, kiedy to wielkość funduszu została określona na 369.898,55 zł, z czego sołectwu Wojcieszyce przypadło 47.259,30 zł. W następnym, 2021 roku, fundusz sołecki w gminie wzrósł do 411.631,10 zł, a w sołectwie Wojcieszyce do 53.597,80 zł.

Oznaczało to skokowy wzrost w porównaniu z kwotami wcześniej wydzielanymi w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa. W roku 2019 wynosiły 7.500 zł, a więc 6,3 razy mniej niż w 2020 i 7,14 razy mniej, niż w 2021 r.

W kolejnym, 2022 roku, środki na fundusz sołecki w budżecie gminy wyniosły 436.246,45 zł, a dla Wojcieszyc 55.893,20 zł. Zostały wykorzystane na współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Strzeleckiej, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie świetlicy (zakup materiałów potrzebnych do remontu, ozdób, środków czystości, uruchomienie kotła c.o.) oraz na imprezy okolicznościowe. Wydano na to 52.724,19 zł, a więc 3.169,01 zł mniej, niż sołectwo miało do dyspozycji.

W roku 2023 fundusz sołecki wyniósł w gminie 482.523,51 zł, z czego Wojcieszycom przypadło 62.918,70 zł (czyli 8,4 razy więcej, niż przed uruchomieniem funduszu). Na zakup sprzętu do utrzymania zieleni i czystości w sołectwie, zakup ławek, utrzymanie świetlicy (umowa zlecenie na sprzątanie, pojemniki, środki czystości i papiernicze, toner do drukarki, wazoniki, materiały do zamontowania daszków w świetlicy, wyposażenie, malowanie pomieszczeń, udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego, energia, gaz, woda), montaż piłkochwytów na boisku, imprezy okolicznościowe pani Sołtys wydatkował 60.553,13 zł, czyli o 2.365,57 zł mniej, niż mogła i powinna wydać (patrz zestawienie pod artykułem).

Wydaje się to dziwne, bo wszyscy wiedzą, że często trudno jest zarobić pieniądze, natomiast z ich wydawaniem nie ma zwykle problemów. Sołectwo ma wiele potrzeb, więc nie stać nas na tracenie należnych pieniędzy przez czyjąś nieudolność lub niefrasobliwość.

Dla przykładu, za niewykorzystane w roku 2022 pieniądze można by kupić zestaw nagłośnieniowy o mocy 1,6 kW, bardzo potrzebny po wybudowaniu estrady plenerowej na placu przy świetlicy. A za beztrosko stracone w 2023 – porządny stół bilardowy do świetlicy.

Ceny i obrazki wzięte z Allegro.

  • 0101
  • 0202

Simple Image Gallery Extended

Uchwała budżetowa Gminy Kłodawa na 2024 rok obejmują zadania sołectw na łączną kwotę 459.112,83 zł, z czego dla Wojcieszyc 60.082,10 zł. Miejmy nadzieje, że tym razem ani jedna złotówka nie zostanie utracona.

Zestawienie wydatków z funduszu sołeckiego w roku 2023 według klasyfikacji rachunkowej

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework