Będzie scieżka rowerowa

Na sfinansowanie budowy ścieżki rowerowej Kłodawa – Wojcieszyce – Droga Krajowa nr 22 gmina zaplanowała kwotę 2.060.000 zł. Najtańsza oferta złożona w pierwszym przetargu przekraczała ją o ok. 600 tys. zł, w związku z czym zorganizowano drugi przetarg. Tym razem najtańsza oferta, złożona przez konsorcjum firm Usługi Sprzętowo-Transportowe K. Wiącek ze Strzelec Kraj. oraz  Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe „Drogus” Krzysztof Wiącek z Gorzowa opiewała na 2.438.202 zł. Wójt gminy, Anna Mołodciak zdecydowała się na jej przyjecie.

Zadanie zostało podzielone na trzy odcinki:

  • pierwszy znajduje się w Kłodawie, ma długość ok. 110 m i rozciąga się od skrzyżowania ul. Wojcieszyckiej z drogą wojewódzką do skrzyżowania z ul. Olchowej. Po lewej stronie, jadąc w stronę Wojcieszyc, ostanie na nim wybudowana ścieżka z kostki betonowej oraz wyremontowana nawierzchnia drogi.
  • drugi odcinek, o długości 1.842 m, rozpoczyna się w miejscu, gdzie aktualnie kończy się ścieżka przy ul. Wojcieszyckiej w Kłodawie i kończy przy wjeździe do Wojcieszyc. Na jego początku zaprojektowano wysepkę zwalniającą w drodze powiatowej. Ścieżka w większości przebiegnie po prawej stronie drogi, jednak w okolicach skrzyżowania z drogą prowadzącą do leśniczówki Dzicz przejdzie na lewą stronę.
  • trzeci odcinek jest najdłuższy, bo liczy 2.520 m. Zaczyna się w miejscu, gdzie kończy istniejąca ścieżka przy ul Parkowej w Wojcieszycach. Przechodzi tam na lewą stronę drogi powiatowej (patrząc w kierunku Gorzowa, a po ok 170 metrach wraca na prawą stronę drogi i biegnie nią aż do wjazdu do autosalonu Toyoty w okolicach skrzyżowania z drogą krajową nr 22.

Inwestycja już się rozpoczęła, co widać przy ul. Wspólnej, gdzie wykonawca gromadzi piasek i tłuczeń, a dzisiaj już trwały prace wzdłuż il. Parkowej.  Powinna zostać zakończona do 30 sierpnia 2019. Jest bardzo potrzebna, zarówno mieszkańcom, jak i osobom uprawiającym turystykę czy rekreację rowerową. W jej realizacji gmina po raz kolejny wyręczy Powiat Gorzowski, który nie jest w stanie samodzielnie spełniać niektórych swoich zadań.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework