Termin zebrania wyborczego

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, trzy miesiące od pierwszej sesji Rady Gminy kończy się kadencja organów jednostek pomocniczych. Uchwałą nr II/14/18 Rada Gminy określiła terminy zebrań wyborczych w poszczególnych sołectwach. W  przypadku Wojcieszyc jest to czwartek 7 lutego 2019 r. godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania.
  4. Przyjecie porządku Zebrania Wiejskiego.
  5. Przyjecie sprawozdania z działalności Sołtysa.
  6. Wybory Sołtysa.
  7. Wybory członków Rady Sołeckiej
  8. Sprawy różne.

 

 

Comments are now closed for this entry

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework