Powstała strona internetowa Rady Gminy

Z artykułu zamieszczonego na stronie Rady Gminy Kłodawa wynika, że nie ma ona zastąpić portalu gminnego ani Biuletynu Informacji Publicznej, lecz je uzupełniać, dostarczając informacji o „kuchni” pracy Rady. Jej głównym zadaniem jest pomoc radnym, sołtysom, a także pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych w pracach związanych z funkcjonowaniem gminnej wspólnoty samorządowej. Wydaje się jednak, że zamieszczane informacje mogą być interesujące również dla "zwykłych" obywateli.

Zostały już opublikowane planowane tematy sesji plenarnych oraz posiedzeń komisji, pierwsza interpelacja złożona w obecnej kadencji, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji. Oczywiście jest skład Rady Gminy z podziałem na funkcje, terminarz najbliższych działań. Istnieje możliwość zamieszczania komentarzy.

Warto zwrócić uwagę na odnośniki do stron, na których można:

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework