I sesja Rady Gminy

21 listopada 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Kłodawa kadencji 2018-2023. Była ona poświęcona głownie sprawom organizacyjnym.

Na funkcję przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono troje kandydatów: Katarzynę Chmiel-Dera z Różanek, Andrzeja Koronę z Wojcieszyc i Jana Kuberę z Kłodawy. Pierwsza tura tajnego głosowania nie przyniosła rozstrzygnięcia, w drugiej Andrzej Korona wygrał z Janem Kuberą stosunkiem głosów 9:5.

Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali wybrani Bożena Adamczak z Różanek i Gerard Bieryło z Lip (sołectwo Łośno).

Poprzez głosowania jawne Rada powołała składy komisji stałych oraz ich przewodniczących:

  • Komisja Rewizyjna - Wiesław Witczyk (Kłodawa)
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Rafał Chodkiewicz (Santocko)
  • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Wanda Grabowska (Chwalęcice)
  • Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego - Ryszard Burzawa (Chwalęcice)
  • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej - Roman Leśnicki (Kłodawa)

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework