Dotacja na wymianę pieców

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”.  Jego celem jest poprawa jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego poprzez zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Osoby, które w okresie od 01.01.2018 do 31.10.2018 zlikwidują źródła tzw. "niskiej emisji", tj. lokalne kotłownie węglowe i domowe piece opalane paliwami stałymi oraz wymienią je na nowoczesne źródła ciepła mogą otrzymać dopłatę w wysokości:

  • do 5.000,00 zł dla domu jednorodzinnego,
  • do 3.000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym.

Ze szczegółami  programu można zapoznać się tutaj. Druki wniosku i załączników można pobrać na stronie WFOŚiGW.

Chętni powinni się pospieszyć, ponieważ do podziału na całe województwo jest tylko milion złotych, a dotacje będą udzielane na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy (czyli według kolejności złożenia wniosków).

Wypełniony wniosek w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć osobiście w godzinach: poniedziałek od 10.00 do 16.00, wtorek - piątek: od 9.00 do 14.00 lub wysłać do siedziby Funduszu, na adres: WFOŚiGW w Zielonej Górze, 65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11 z dopiskiem „Eko Mieszkaniec”.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerami telefonów: 68 419 69 14 oraz 68 419 69 30.

Aktualizacja

Jak się dowiadujemy, limit środków na realizację programu „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” został wyczerpany. W związku z tym nie są już przyjmowane nowe wnioski.

 

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework