Jest nas 950

Tylu mieszkańców liczą Wojcieszyce według stanu na 30 czerwca 2015. Ciekawe, że lekką przewagę ilościową mają mężczyźni.

Poniższe dane uzyskaliśmy dzięki uprzejmości pań zajmujących się ewidencją ludności w Urzędzie Gminy Kłodawa. Są potrzebne dla opracowania na nowo poświęconego Wojcieszycom hasła w Wikipedii, ale ponieważ te prace jeszcze jakiś czas potrwają, prezentujemy je już teraz.

Wiek
(lat)
Liczba mieszkańców
ogółem kobiety mężczyźni
osób % osób % osób %
0 - 6 71 7,47 34 3,58 37 3,89
7 - 17 121 12,74 57 6,00 64 6,74
18 - 35 252 26,53 112 11,79 140 14,74
36 - 65 424 44,63 216 22,74 208 21,89
66 - 80 58 6,11 30 3,16 28 2,9
powyżej 80 24 2,53 13 1,37 11 1,16
Razem 950 100,00 462 48,63 488 51,37

Poniższy diagram przedstawia liczbę mieszkańców wsi poczynając od początku XIX wieku aż do dzisiaj.

Z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy aktualne dane liczbowe (nie osobowe, bo tych udostępniać nie wolno!) dotyczące korzystania z rożnych form opieki przez mieszkańców Wojcieszyc. Otrzymuje ją 149 z nas, z czego 25 osób gospodaruje samotnie, 12 w rodzinach dwuosobowych, a pozostali w większych. Zasiłki są wypłacane z tytułu niepełnosprawności, okresowe, celowe na opał i leki. Są też świadczone nieodpłatne usługi opiekuńcze.

Z bezpłatnych posiłków korzysta 9 dzieci w wieku przedszkolnym, 25 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjom oraz 2 do szkół ponadgimnazjalnych.

Od lipca rozpoczęło się kierowanie rodzin i osób spełniających kryteria dochodowe do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Żywność można odbierać raz w miesiącu w Stowarzyszeniu im. brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework