Sołtys zwołuje mieszkańców

Na podstawie § 11 pkt. 2c Statutu Sołectwa Wojcieszyce zwołuję zebranie mieszkańców Sołectwa Wojcieszyce w terminie 15 września 2015 (wtorek) o godz. 18:00 (lub o godz. 18:15 w drugim terminie) w świetlicy wiejskiej przy ul. Wspólnej 66.

Udział w zebraniu zapowiedziała starosta p. Małgorzata Domagała.

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie zebrania (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad)
  2. Wnioski sołectwa adresowane do Powiatu Gorzowskiego
  3. Przyjecie wniosków sołectwa do budżetu Gminy Kłodawa na rok 2016
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski

Regina Korona
Sołtys

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework