Z prac Rady Sołeckiej - aktualizacja

27 września 2010

Rada Sołecka zapoznała się z nowym, dwuwariantowym projektem rozkładu jazdy autobusów MZK i postanowiła zwołać na dzień 1 października br. godz. 18:00 zebranie zainteresowanych mieszkańców w tej sprawie.

14 września 2010

Rada Sołecka przeanalizowała potrzeby wsi na rok 2011, które powinny zostać ujęte w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2011. Rada stwierdziła, że z wniosków zgłoszonych rok temu w zasadzie nie zostało zrealizowane żadne zadanie (z wyjątkiem rozpoczęcia remontu sali wiejskiej) i w związku z tym ponownie zgłosiła potrzebę ujęcia w budżecie na rok 2011:

 • Dokończenie budowy kanalizacji Bieżące naprawy dróg gminnych i rolniczych.
 • Kapitalny remont ulicy Polnej (wg. planu inwestycyjnego).
 • Zagospodarowanie przyszłej plaży wiejskiej.
 • Dokończenie budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Strzeleckiej.
 • Dokończenie remontu Sali wiejskiej (bardzo pilne) i zakup do niej wyposażenia.
 • Budowa parkingu przy kościele z oświetleniem.

Ponadto Rada Sołecka zgłosiła wnioski o:

 • wykonanie parkingu o twardej nawierzchni (polbruk) przy klubie,
 • zamontowanie lamp: 1 szt przy uf.Strzeleckiej 14, 3 szt. przy ul. Jeziornej,
 • wykonanie placu - sceny z polbruku na placu przy sali wiejskiej na imprezy okolicznościowe (zamiast rozkładanej podłogi).

9 sierpnia 2010

Tematem kolejnego posiedzenia Rady Sołeckiej były przygotowania do dożynek gminnych, zaplanowanych na niedzielę 29 sierpnia 2010 w Mironicach.

14 czerwca 2010

Rada Sołecka:

 • omówiła przygotowania do imprezy plenerowej, zaplanowanej na 26.06.2010.
 • zaproponowała, żeby członkowie Rady A. Górski oraz St. Sinkowski przygotowali projekt Programu Odnowy Wsi i przestawili go Radzie,
 • omówiła przebieg zbiórki pieniężnej na rzecz powodzian,
 • stwierdziła, że do dzisiaj nie otrzymała odpowiedzi na pisma z dnia 13.05.2010 skierowane do Starostwa Powiatowego o Urzędu Gminy w sprawach uporządkowania poboczy dróg powiatowych, uzupełnienia tablic z nazwami ulic oraz naprawy oświetlenia przy ul. Strzeleckiej 14 oraz Osiedlowej w rejonie garaży,
 • ustaliła zasady współpracy z refakcją witryny internetowej Wojcieszyc.
wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework