Gospodarka odpadami

Segregacja śmieci

Zasady gospodarowania odpadami określa uchwała Rady Gminy Kłodawa nr  XX/151/2016  z dnia 14.09.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa.  Poniższa ulotka, wydana przez Związek Celowy Gmin MG6, przedstawia je w sposób syntetyczny.

Zobacz terminarz wywozu śmieci

Komplet niezbędnych informacji, w tym ulotkę z informacjami o nowych zasadach segregacji śmieci,  można pobrać w dziale Pliki

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.wojcieszyce.info/images/informatory/smieci/segregacja/ulotka_2018.png

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework