Samorząd gminny

Odrzucono plan odnowy Wojcieszyc

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy grupa trzymająca władzę odrzuciła Plan odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011 – 2018 opracowany przez Grupę Odnowy Sołectwa Wojcieszyce i przyjęty przez zebranie wiejskie dnia 2 lutego 2011 roku.

Porozdawane

1 grudnia 2010 odbyła się pierwsza sesja w nowej kadencji Rady Gminy Kłodawa. Jej zasadniczą treścią było złożenie przez radnych ślubowania oraz podział funkcji w Radzie. Tego samego dnia odbyła się druga, nadzwyczajna sesja, podczas której złożyła ślubowanie wójt Anna Mołodciak.

Stanowisko Rady Gminy

miniW dniu dzisiejszym Rada Gminy Kłodawa jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie tzw. Północnego Obejścia Gorzowa. Zawiera ono reakcję na publiczne wypowiedzi Starosty Gorzowskiego, jakoby powiat i miasto wspólnie z ościennymi gminami tworzyły obwodnicę Gorzowa Wlkp.

Co się dzieje?

Społeczny Komitet Protestacyjny przeciwko lokalizacji lotniska w Wojcieszycach – Różankach przekazał nam treść pisma z dnia 11.02.2011 skierowanego do przewodniczącego Rady Gminy, p. Andrzeja Legana.

Seria złych decyzji

W pierwszej połowie roku 2013 władze samorządowe podjęły kilka błędnych decyzji, które nieuchronnie prowadzą do nadmiernych wydatków oraz utrudnienia życia mieszkańcom gminy.

  • 1
  • 2
wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework