Samorząd gminny

Odrzucono plan odnowy Wojcieszyc

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy grupa trzymająca władzę odrzuciła Plan odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011 – 2018 opracowany przez Grupę Odnowy Sołectwa Wojcieszyce i przyjęty przez zebranie wiejskie dnia 2 lutego 2011 roku.

Za jego zatwierdzeniem głosowało troje radnych:

 • Bożena Adamczak (Różanki)
 • Henryk Brzana (Wojcieszyce)
 • Andrzej Korona

Przeciw zatwierdzeniu Planu byli:

 • Gerard Bieryło (Łośno)
 • Czesław Konieczuk (Santocko)
 • Justyna Kowalska (Kłodawa)
 • Renata Kożuchowska (Kłodawa)
 • Jan Kubera (Kłodawa)
 • Andrzej Legan (Kłodawa)
 • Wioletta Mazur (Kłodawa)
 • Jarosław Szyliński (Rybakowo/Santoczno)

Od głosu wstrzymali się:

 • Katarzyna Chmiel (Różanki)
 • Grażyna Kaźmierczak (Różanki/Zdroisko)
 • Justyna Piotrzkiewicz (Chwalęcice)
 • Grażyna Zienkiewicz (Chwalęcice)

Podczas dyskusji na poprzedzających sesję posiedzeniach komisji nasz Plan odnowy był krytykowany za dwie sprawy:

 • rzekomą niespójność z budżetem gminy na rok 2011,
 • stwierdzenie w części opisowej Planu oraz analizie SWAT występowania negatywnych zjawiska psychospołecznych, wyrażających się m.in. w narastaniu frustracji oraz poczucia, że społeczność Wojcieszyc jest gorzej traktowana przez władze gminy niż inne wsie przy planowaniu i podziale inwestycji.

Pierwszy z tych zarzutów upadł, gdyż okazało się, że po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z PROW na remont dachu sali wiejskiej w Łośnie, na remont świetlicy w Wojcieszycach (czyli budynku dawnej szkoły pozostało 142 tys. zł, czyli prawie dokładnie tyle, co zapisaliśmy w naszym planie (150 tys. zł).

Jeśli idzie o drugi zarzut, ci radni, którzy głosowali przeciw zatwierdzeniu Plan odnowy Wojcieszyc, a wcześniej za przyjęciem analogicznego planu dla Kłodawy, ale kosztującego niemal sześć razy więcej - świadomie lub nieświadomie potwierdzili tę ocenę. To samo dotyczy niestety Pani Wójt, która z jednej strony lubi powtarzać, że mieszkańców wszystkich wsi traktuje jednakowo, ale z drugiej, kiedy przyszło do konkretów, ani słowem nie sprzeciwiła się przyjęciu rozdętego ponad miarę planu dla Kłodawy i jednocześnie de facto działała przeciw zatwierdzeniu planu dla Wojcieszyc.

Jak by nie było, stało się źle, bo władze gminy, które powinny działać na rzecz harmonizowania interesów różnych grup społecznych oraz integracji mieszkańców gminy, podjęły decyzje jawnie niesprawiedliwe, a przez to pogłębiające rozdźwięki i konflikty.

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework