Samorząd gminny

Porozdawane

1 grudnia 2010 odbyła się pierwsza sesja w nowej kadencji Rady Gminy Kłodawa. Jej zasadniczą treścią było złożenie przez radnych ślubowania (uczynili to wszyscy) oraz podział funkcji w Radzie. Tego samego dnia odbyła się druga, nadzwyczajna sesja, podczas której wójt Anna Mołodciak złożyła ślubowanie.

Przewodniczącym Rady został wybrany Andrzej Legan (Kłodawa), wiceprzewodniczącymi Grażyna Kaźmierczak (Zdroisko) i Gerard Bieryło (Łośno).

W głosowaniach tajnych powołane zostały komisje stałe Rady oraz ich przewodniczący.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 1. Kataryna Chmiel (przewodnicząca, Różanki)
 2. Grażyna Kaźmierczak (Zdroisko)
 3. Czesław Konieczuk (Santocko)
 4. Jan Kubera (Kłodawa)
 5. Wioletta Mazur (Kłodawa)
 6. Justyna Piotrzkiewicz (Chwalęcice)
 7. Jarosław Szyliński (Rybakowo)
 8. Grażyna Zienkiewicz (Chwalęcice)


Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Czesław Konieczuk (przewodniczący, Santocko)
 2. Bożena Adamczak (Różanki)
 3. Gerard Bieryło (Łośno)
 4. Henryk Brzana (Wojcieszyce)
 5. Andrzej Legan (Kłodawa)
 6. Jarosław Szyliński (Rybakowo)


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Justyna Kowalska (przewodnicząca, Kłodawa)
 2. Bożena Adamczak (Różanki)
 3. Gerard Bieryło (Łośno)
 4. Grażyna Kaźmierczak (Zdroisko)
 5. Andrzej Korona (Wojcieszyce)
 6. Renata Kożuchowska (Kłodawa)
 7. Wioletta Mazur (Kłodawa)
 8. Justyna Piotrzkiewicz (Chwalęcice)


Komisja Rewizyjna

 1. Jan Kubera (przewodniczący, Kłodawa)
 2. Katarzyna Chmiel (Różanki)
 3. Justyna Kowalska (Kłodawa)
 4. Renata Kożuchowska (Kłodawa)
 5. Grażyna Zienkiewicz (Chwalęcice)

 

Radni wybrani z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy Kłodawa, który dysponuje przytłaczającą większością w Radzie Gminy (9 na 15 radnych), skorzystali z zasady zwycięzca bierze wszystko i podzielili (prawie) wszystkie funkcje miedzy sobą. Pretensje o to mieć trudno, bo taka jest dzisiejsza polska norma. Ale nawet ona została nadużyta poprzez fakt wyboru do pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej aż czterech radnych ze zwycięskiego ugrupowania, co oznacza, że w Gminie Kłodawa władza będzie kontrolować się sama .

Obydwaj wojcieszyccy radni kandydowali do kluczowej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, ale nie zostali do niej wybrani. Wobec tego zapowiedzieli, że całą pracę, którą wykonywaliby podczas posiedzeń komisji (czyli zadawanie pytań, prezentowanie opinii, składanie wniosków itd) będą musieli przenieść na posiedzenia plenarne Rady. Wywołało to lekki popłoch, bowiem oznaczałoby znaczne wydłużenie czasu trwania sesji. Na razie jednak nasi radni postanowili skorzystać z możliwości, którą daje ustawa o samorządzie gminy, polegającej na obecności, zabieraniu głosu i zgłaszania wniosków, jednak bez prawa udziału w głosowaniach.

Aktualizacja

Dnia 6.12.2010, podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, jej wiceprzewodniczacym został wybrany Andrzej Korona.

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework