Samorząd gminny

Słowo się rzekło...

Po przeczytaniu artykułu i przeanalizowaniu tabeli łatwo się zorientować, że w pierwszej połowie kadencji na dziewiętnaście zadeklarowanych zadań tylko trzy zostały wykonane w sposób zadowalający, a dwa częściowo. Grupa trzymająca władzę powinna więc zacząć naprawdę dobrze się uwijać, żeby zdążyć ze spełnieniem swoich własnych obietnic wyborczych.

Wybory samorządowe w naszej gminie wygrał zdecydowanie Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Gminy Kłodawa". Jego kandydatka na Wójta, p. Anna Mołodciak, zwyciężyła już w pierwszej turze, zdobywając ponad 71% głosów. Na 15 mandatów w Radzie Gminy aż 9, czyli 60% przypadło osobom wystawionym przez to ugrupowanie. Obsadziło ono funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczących trzech z czterech komisj.

Z posiadaniem władzy wiążą się nie tylko przyjemności, ale i obowiązki. Także odpowiedzialność za słowo, bo jeśli coś się obiecało i otrzymało od wyborców poparcie, które umożliwia wykonanie programu - trzeba wywiązać się z obietnic.

Ulotki Komitetu Wyborczego Wyborców "Razem dla Gminy Kłodawa"

  • 0101
  • 01m01m
  • 0202
  • 02m02m
  • 0303
  • 03m03m
  • 0404
  • 04m04m
  • mini_progmini_prog

Simple Image Gallery Extended

Nietrudno zauważyć, że priorytety programowe KWW "Razem dla Gminy Kłodawa" dość dokładnie pokrywały się z wnioskami Rady Sołeckiej zgłaszanymi do władz gminy w latach 2009 i 2010. Rozumiemy, że ta zbieżność nie była przypadkowa i bardzo nas ona w gruncie rzeczy cieszy.

Ponieważ pamięć ludzka jest ulotna, postanowiliśmy zadbać, żeby władzom gminy nie wywietrzało z głów, co obiecywały podczas kampanii wyborczej. W tym celu wynotowaliśmy z ulotek Komitetu Wyborczego Wyborców "Razem dla Gminy Kłodawa" priorytety programowe, odnoszące się do Wojcieszyc i zebraliśmy je w poniższej tabeli. Co jakiś czas do nich wracamy, odnotowujemy realizację kolejnych punktów programu i wpisujemy uwagi co do sposobu ich wykonania. Pozwoli to pod koniec kadencji precyzyjnie stwierdzić, co i kiedy ze złożonych deklaracji zostało wykonane, a co nie.

Stan na połowę marca 2013:

Lp. Obietnica Wykonanie Uwagi
1 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z utwardzeniem nawierzchni dróg ? Według umowy podpisanej przez Związek Celowy Gmin MG6 w sprawie otrzymania środków z Funduszu Spójności, zadanie powinno zostać zrealizowane nie później, niż do końca roku 2014.
2 Dokończenie modernizacji świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie II etap:
październik 2011

Finał:
?
W roku 2011 przeprowadzono remont wnętrza i zakupiono podstawowe wyposażenie.
Środki w wysokości 250 tys. zł na dokończenie remontu (naprawa dachu, ocieplenie budynku, elewacja) były zapisane w budżecie gminy na rok 2012, jednak nie zostały wykorzystane.
Mimo, że gmina podpisała w październiku 2012 umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadnia w wysokości 85%, nie zostało ono wprowadzone do budżetu na rok 2013.
3 Wykonanie sceny z polbruku na placu przy świetlicy wiejskiej ? Brak pewnej informacji czy i kiedy zadanie zostanie zrealizowane.
4 Utwardzenie parkingu przy boisku ? Brak pewnej informacji czy i kiedy zadanie zostanie zrealizowane.
5 Ogrodzenie boiska sportowego, wiaty - sceny na spotkania zawodników z kibicami, podłączenie ogrzewania do budynku socjalnego lipiec 2011

Finał:
?
W roku 2011 zrealizowano, choć nie bez problemów, zadanie polegające na ogrodzeniu boiska oraz wykonaniu piłkołapaczy za bramkami. Brak pewnej informacji czy i kiedy nastąpi realizacja pozostałej części zadania.
6 Zagospodarowanie terenu wokół plaży i wykonanie alei spacerowej przy jeziorze czerwiec 2011

Finał:
?
Częściowo zrealizowano w roku 2011. Na plaży pozostały jeszcze do wykonania stosunkowo drobne, ale ważne prace. Brak pewnej informacji czy i kiedy to nastąpi.
7 Zagospodarowanie terenu przyszłego parku ? Brak pewnej informacji czy i kiedy zadanie zostanie zrealizowane.
8 Budowa chodników przy ulicach: Wspólnej i Strzeleckiej ? Brak pewnej informacji czy i kiedy zadanie zostanie zrealizowane.
9 Remonty nawierzchni ulic Polnej, Krótkiej, Jeziornej ? Brak pewnej informacji czy i kiedy zadanie zostanie zrealizowane.
10 Wykonanie tablicy informacyjnej z planami ulic 2010 W pobliżu przystanku autobusowego stała tablica z planem Wojcieszyc. Ponieważ była podniszczona, została zdemontowana w celu odnowienia.
11 Podjęcie działań dla umożliwienia wynajmowania sali w GOK-u na imprezy okolicznościowe dla mieszkańców wrzesień 2011 Zrealizowano: Rada Gminy podjęła uchwałę umożliwiającą wynajmowanie pomieszczeń GOK, a także w świetlicy wiejskiej.
12 Zapewnienie osobnego pomieszczenia na spotkania dla klubu seniora (w GOK-u lub świetlicy wiejskiej) - W projekcie remontu świetlicy "zapomniano" o drzwiach pomiędzy salami użytkowanymi przez klub seniora oraz świetlicę dziecięcą, zaś Pani Wójt odmówiła wstawienia ich na koszt gminy.
W rezultacie musiało to uczynić sołectwo ze swoich szczupłych środków.
13 Poszerzenie usług medycznych w filii ośrodka zdrowia ? Brak pewnej informacji czy i kiedy zadanie zostanie zrealizowane.
14 Uzupełnienie placu zabaw (ogrodzenie i wyposażenie) ? Brak pewnej informacji czy i kiedy zadanie zostanie zrealizowane.
15 Uruchomienie osobnej linii komunikacyjnej do Wojcieszyc lipiec 2011 Deklaracja została zrealizowana: od 1.07.2011 ruszyła linia nr 304 obsługiwana przez MZK, ale utrzymała się tylko do końca roku.
Ponieważ gorzowski MZK stale pogarszał warunki, gmina została zmuszona wypowiedzieć mu umowę i od 1.04.2013 do Wojcieszyc wracają autobusy PKS.
16 Podjęcie działań w celu wsparcia działalności gminnego klubu sportowego GKS "SHR Róża" Wojcieszyce oraz LUKS "Junior". ? Od trzech lat systematycznie zmniejsza się w budżecie gminy pula środków finansowych, z których mogą skorzystać kluby sportowe po złożeniu odpowiednich wniosków / projektów.
17 Uporządkowanie terenów wokół kościoła. ? Brak pewnej informacji czy i kiedy zadanie zostanie zrealizowane.
18 Rozbudowa oświetlenia drogowego. ? Zaplanowane na rok 2011 ustawienie nowych punktów świetlnych nie zostało wykonane. Brak pewnej informacji czy i kiedy to nastąpi.
19 Zagospodarowanie terenów zielonych ? Brak pewnej informacji czy i kiedy zadanie zostanie zrealizowane.
wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework