IV sesja Rady Gminy

Kategoria
Gmina
Termin
2019-01-29 11:00
Miejsce
Gminny Ośrodek Kultury
Przewidywany porządek obrad
 1. Sprawy organizacyjne:
   a) otwarcie posiedzenia,
   b) stwierdzenie quorum,
   c) przyjęcie porządku obrad.
 2. Spotkanie ze Starostą Gorzowskim
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej.
 4. Analiza sprawozdań komisji Rady Gminy Kłodawa z pracy w roku 2018.
 5. Podjęcie oświadczenia w sprawie protokołowania sesji oraz posiedzeń komisji Rady Gminy Kłodawa
 6. Przyjęcie protokołów II i III Sesji Rady Gminy Kłodawa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) powołania Komisji Statutowej,
   b) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kłodawa,
   c) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom sołectw z terenu Gminy Kłodawa,
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 
 

Terminy

 • 2019-01-29 11:00

Wspierane przez iCagenda

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework