Pogoda dla Wojcieszyc

Z myślą o wojcieszyczanach, których los rozrzucił po świecie, zainstalowaliśmy widżet pokazujący aktualną pogodę w naszej wsi. Klikając znajdujące się pod nim logo Pogodynki, przejdziemy do 16-dniowej prognozy pogody dla Wojcieszyc.

Start Samorząd wiejski Wnioski do budżetu gminy
Font

Uchwała
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wojcieszyce
z dnia 20 września 2011 roku
w sprawie wniosków do budżetu Gminy Kłodawa na rok 2012

§ 1

Zebranie Wiejskie uznaje za niezbędne wykonanie w roku 2012 na terenie Sołectwa Wojcieszyce następujących zadań:

1. Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej
a) ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji,
b) naprawa dachu

2.Ustawienie małego budynku magazynowo - gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej (na bazie istniejącego boksu).

3. Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej, a zwłaszcza:
a) szaf i regałów,
c) biurek pod komputery,
b) 30 szt krzeseł składanych,
c) lodówki
d) taboretu do gotowania
e) patelni grillowej
f) garnków, naczyń stołowych i sztućców.

4. Ustawienie latarni:
a) oświetlających teren boiska przy świetlicy wiejskiej oraz wejście na stadion,
b) przy ul. Polnej  oraz ul. Polnej Bocznej

5. Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej poprzez:
a) utwardzenie powierzchni, która będzie wykorzystywana jako boisko do koszykówki oraz miejsce do tańczenia,
b) ustawienie ławek parkowych,
c) naprawę ogrodzenia poprzez rekonstrukcje brakujących przęseł oraz wykonanie furtek.

6. Urządzenie skweru pomiędzy przystankiem autobusowym z bramą wjazdową do b. SHR, w tym:
a) rekultywacja terenów zielonych i wysianie trawy,
b) nasadzenia drzewek i krzewów,
c) wykonanie ciągu pieszojezdnego w ciągu ul. Kasztanowej aż do połączenia z ul. Osiedlową,
d) ustawienie ławek parkowych,
e) wykonanie parkingu przy kościele,
f) ustawienie latarni przy kościele.

7. Utwardzenie niewyasfaltowanego odcinka ul. Sportowej (w kierunku pp. Skrzypczaków)

8. Choć częściowy remont drogi stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej (w kierunku pp. Kowalaków) poprzez wysypanie tłucznia w miejscach, gdzie podczas roztopów i ulewnych deszczy powstają rozległe kałuże oraz błota.

9. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw dla dzieci przy blokach w sposób odpowiadający współczesnym standardom technicznym i estetycznym.

10. Dokończenie urządzania plaży wiejskiej poprzez:
a) nawiezienie piasku na teren do opalania,
b) poszerzenie zejścia do jeziora i wysypanie go piaskiem,
c) poszerzenie miejsca do kąpieli poprzez wyrugowanie trzciny,
d) ustawienie siedzisk z bali drewnianych wokół miejsca na ognisko.

11.Uporządkowania należącego do Gminy placu pomiędzy ul. Strzelecką a jeziorem.

§ 2

Zebranie Wiejskie zwraca się do Wójta Gminy Kłodawa o ujecie w projekcie budżetu Gminy na rok 2012:

1. zadań wyszczególnionych w § 1 niniejszej uchwały,

2. ewentualnie również zadań zaplanowanych w budżecie na rok 2011, lecz niewykonanych w tym roku.

Logowanie