Samorząd gminny

Interesujące statystyki

Na zapotrzebowanie zgłoszone przez radnych Urząd Gminy w Kłodawie sporządził zestawienia wydatków inwestycyjnych z ostatniego pięciolecia, przypadających na poszczególne sołectwa.

Przyjęto dość nietypową metodykę, bowiem uwzględniiono zarówno nakłady na zadania realizowane fizycznie w danej miejscowości, jak i poniesione na zadania inwestycyjne, z których mieszkańcy tej miejscowości korzystają, choć inwestycja zlokalizowana jest w innej wsi. Tak postąpiono m.in. w przypadku rozbudowy zespołu szkół w Kłodawie, kosztami której "obciążono" nie tylko stolicę gminy, ale i Chwalecice, Santocko, Mironice i Łośno, bowiem dzieci z owych wsi uczęszczają do tej właśnie szkoły. Koszta tej inwestycji nie "obciążają" np. Wojcieszyc, czy Rybakowa, bowiem "nasze" dzieci uczą się w szkole w Różankach. Z kolei kosztami remontu przychodni w Różankach "obciążono" również Zdroisko, Santoczno, Rybakowo i Różanki-Szklarnię. Jakiś purysta mógłby kwestionować tę metodę z punktu widzenia zasad statystyki, ale żadna inna nie pozwoliłaby ukazać, jakie nakłady gmina faktycznie ponosi na zaspokojenie potrzeb mieszkańców poszczególnych sołectw.

Analizując dane zawarte w czerech pierwszych tabelach trzeba pamiętać, że obejmują one dość ograniczony wycinek czasu, w którym była realizowana wielka, jak na naszą gminę, inwestycja w postaci szkoły w Kłodawie. Gdyby objęto nią 10, czy 15 lat, uzyskalibyśmy nieco inny rozkład, bowiem zostałyby uwzględnione koszta budowy nowej szkoły, a później hali sportowej w Różankach.

Ostatnia, piata tabela, zawiera dane dotyczące aktualnej liczby mieszkańców miejscowości (to nie to samo, co sołectwa!) wchodzących w skład gminy Kłodawa oraz zmiany, które nastąpiły w przeciągu ostatnich trzech lat.

  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404
  • 0505

Simple Image Gallery Extended

Pół roku temu grupa trzymająca władzę odrzuciła Plan odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011 – 2018 opracowany przez Grupę Odnowy Sołectwa Wojcieszyce i jednogłośnie przyjęty przez zebranie wiejskie. Nie dlatego, żeby on był źle przygotowany pod względem formalnym i merytorycznym. Nie ze względu na zbyt rozdęte plany, bo był to dokument bardzo realistyczny, uwzględniający zadania potrzebne i możliwe do wykonania oraz sfinansowania przez gminę przy udziale środków europejskich (PROW).
Poszło o co innego, mianowicie o to, że w części opisowej zostały odnotowane negatywne zjawiska psychospołeczne, wyrażające się m.in. w narastaniu frustracji oraz poczucia, że społeczność Wojcieszyc jest gorzej traktowana przez władze gminy niż inne wsie przy planowaniu i podziale inwestycji. To zabolało tak mocno, że najpierw próbowano wymusić usunięcie tego fragmentu, a potem uwalono cały dokument.
Teraz uzyskaliśmy czarno na białym potwierdzenie, że zawarta w nim ocena była słuszna. Nie da się zaprzeczyć faktowi dyskryminowania Wojcieszyc, bo jednoznacznie przemawiają za nim liczby, pod którymi podpisała się Wójt Gminy. Nawet jeśli pominąć dane dotyczące sołectw z zachodniej części gminy, które zniekształcają wydatki na budowę szkoły w Kłodawie, pozostaje niezbity fakt, że w ciągu ostatnich pięciu lat na mieszkańca Wojcieszyc wydano przeszło dwa razy mniej inwestycyjnych złotówek, niż w przypadku Różanek i przeszło trzy razy mniej, niż Zdroiska. W przypadku Santoczna ta różnica jest mniejsza, ale jednak znaczna, bowiem nakłady na jednego mieszkańca były o 35% większe, niż Wojcieszyc, a Rybakowa o 18%.
Skoro Wojcieszyce są dyskryminowane przy podziale nakładów inwestycyjnych, a ponadto przez kilka lat wisiała nad nimi groźba utworzenia lotniska w bezpośrednim sąsiedztwie, to nie należy się dziwić, że liczba mieszkańców spadała, zamiast rosnąć jak w przypadku innych wsi.
Ciekawe, czy władze gminy zechcą i potrafią wyciągnąć rzetelne wnioski z powyższych statystyk?
wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework